اخباراقتصاد

جادۀ منتهی به ساحۀ تفریحی سنگلاخ درمیدان وردگ، بازسازی می شود

میدان شهر25 ثورباختر
کارساختمان وقیرریزی جادۀ منتهی به ساحۀ تفریحی سنگلاخ درمیدان وردگ آغازشد.
این جاده به درازای هژده کیلومتر وپهنای هفت متر، بازارولسوالی جلریز را به ساحۀ تفریحی سنگلاخ وصل می کند.
مولوی شفیع الله رئیس فواید عامۀ میدان وردگ به آژانس باخترگفت که کارساختمان وبازسازی این جاده تا شش ماه دیگر تکمیل می شود.
مسوولان محلی درمیدان وردگ می گویند که با ساخت این جاده، زمینه برای جذب گردشگران داخلی وخارجی به ساحۀ تفریحی سنگلاخ فراهم می شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا