گزارش ها

جایی که سنگ هست در پای لنگ است

کابل/ 12قوس/ باختر
مصیبت های ناشی از جنگ "فقر، بیکاری، انفجار، انتحار، افزایش معتادان و …" کم بود، که در چند روز اخر آلودگی هوا نیز گریبان گیر شهروندان شده است.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد: با توجه به زمستان سرد و آلودگی هوا در روزهای اخیر؛ تصور چنان است که اگر به این معضل پرداخته نشود این مصیبت نیز شماری از شهروندان را گرفتار نفس تنگی و امراض طرق تنفسی  قلبی خواهد کرد.
بحث های فراوان در این مورد وجود دارد یعنی بحث های فصلی، تا پیش از خزان و آغاز زمستان هرگز در این مورد به صورت جدی و پیگر بحث صورت نمی گیرد.
به هر حال با آغاز فصل خزان از عوامل آلاینده هوا گرفته تا راه اندازی کارزاری "به زغال سنگ نه بگویید" را شاهد بودیم، مگر بنا به گزارش ها مشکل آلودگی هوای کابل معضلی نیست که از کنار آن ساده گذشت و با راه اندازی کارزارها به آن پایان داد، در کشوری که به هرج و مرج اقتصادی، نام اقتصاد بازار می گذارند، شهروندان آن چگونه با زغال سنگ نه بگویند.
هنوز فصل خزان پایان نیافته است و گار مایع در بازارها فی کیلو شصت و شصت و پنج افغانی عرضه می شود. زمانی که ده ها هزار باشنده مکروریان ها که امسال از مرکز گرمی محروم شده اند و برای گرم کردن منازل شان به خریداری گاز مایع به بازار بر آیند، ممکن نیست تخمین زد که قیمت فی کیلو گاز به کجا می رسد.
پس مردم با زمستان سردی که پیشرو دارند چگونه مبارزه کنند.
بنابرگزارش ها بیشتر از پنجاه فیصد نفوس کشور با فقر دست و گریبان اند؛ آیا می شود آنان را با پند و اندرز وادار کرد که از زغال سنگ در زمستان استفاده نکنند.
به پندار بسیاری ها توان اقتصادی مردم رو به کاهش است.
صعود قیمت ها، نوسانات در نرخ اسعار همه سبب شده است تا مردم  بضاعت مقابله با زمستان را از دست بدهند.
نابرابری درآمد یا معاش در ادارات دولتی معضل دیگری است که سال ها دامنگیر معلمان، اجیران و کارمندان خدمات ملکی شده است.
اگر این همه را کنارهم بگذاریم و بعد خود را به جای افراد فقیر جامعه قرار دهیم می دانیم که تا رسیدن به شهرهای بدون آلودگی، راه طولانی در پیش است زیرا هرگز وارد کنندگان گاز مایع حاضر نخواهند شد که از مردم مفاد کمتر بگیرند آنان اگر هیچ دلیل و برهان نداشته باشند، موضوع عرضه تقاضا مطرح می شود در برابر هرجنس یا موادی که تقاضا بیشتر شود، قیمت آن در بازار افزایش می یابد. به گفته معروف هر جایی که سنگ هست در پای لنگ است. نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا