اخبارآموزش

جذب معلمان با امتیاز حق الزحمه برای مکتب های کشور آغاز می شود

کابل/٢جوزا/ باختر

وزارت معارف از آغاز روند جذب معلمان با امتیاز حق الزحمه، از طریق ریاست های معارف مرکزو ولایت ها خبرداد

درخبرنامۀ وزارت معارف که دراین باره منتشر کرد، آمده است که یکی از اهداف اساسی و مهم وزارت معارف عرضۀ خدمات متوازن و با کیفیت آموزشی برای دانش آموزان مکتب های سراسر کشوراست.
رهبری وزات معارف با سعی و تلاش دوامدار و با درک کمبود معلمان در مکتب های کشور به صورت مستمر درهماهنگی و تفاهم با وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ، مؤفق شد که به اساس هدایت محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، جهت حل معضل کمبود آموزگاران در مکتب های کشور، به جذب معلمان حق الزحمه یی به اساس شرایط خاص تا رفع کمبود معلمان از طریق آزمون رقابتی، مبادرت کند.

در خبر نامه همچنان خاطرنشان شده است که  به منظور تامین هرچه بیشتر شفافیت در این روند، اسناد تحصیلی از مراجع با صلاحیت تائید و مطالبه می شود. معلمان استخدام شده با انجام بایومیتریک و اجرای معاش از طریق سیستم بانکی به وظایف خویش تنظیم خواهند شد.

رهبری وزارت معارف با استقبال از این اقدام و هدایت رهبری جمهوری اسلامی افغانستان، باور دارد که با استخدام معلمان یاد شده، بتواند تا حدودی به مشکلات کمبود معلم در مکتب های کشور، در راستای تدریس خوب و باکیفیت فایق آید.

شایان ذکر است که روند جذب و استخدام معلمان حق الزحمه یی وفق طرزالعمل طرح شده، از طریق ریاست های معارف انجام می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا