سیاست

جرگه صلح به عنوان یک جریان سیاسی اعلام موجودیت کرد

کابل باختر/ 3/ سرطان
جرگه صلح به عنوان یک جریان سیاسی امروز در کابل اعلام موجودیت کرد.
به گزارش آژانس باختر ، جریان جدید سیاسی ایجاد شده بنام جرگه صلح که در آن شماری از مقامات حکومت حامدکرزی حضور دارند.
محمدعمر داوود زی وزیر داخله پیشین و انورالحق احدی سابق وزیر تجارت روی اهداف و برنامه های جرگه صلح توضیحات دادند.
اعضای این جرگه به این باور اند که باید جنبه های افغانی شدن پروسه صلح جستجو گردد و آنها متعهد اند که روند گفتگوهای صلح را احیا خواهند کرد.
این جرگه بر همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانی اعتماد ندارد، بل بر افغانی ساختن آن تاکید می ورزد .
قبلاً شورای حراست و چند جریان دیگر سیاسی در افغانستان اعلام موجودیت کرده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا