اخبارفرهنگ

جشنوارۀ فلم های کوتاه مستند در بغلان برگزارشد

 پلخمری/ 26حمل/ باختر

 کمیتۀ مصونیت خبرنگاران به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان جشنوارۀ فلم های را در رابطه به صلح وجنگ در بغلان برگزارکرد.

در محفل افتتاح این جشنواره زکریا ناصری رییس اطلاعات و فرهنگ بغلان نقش وجایگاه مطبوعات و هنر سینما را در تحقق صلح مهم و اساسی خواند و ابراز امید کرد که نشست استانبول سرآغاز صلح دایمی در کشور شود.

 محمد رحیم آریا مسوول کمیتۀ حفاظت از غیر نظامیان و احمد فهیم نیکزاد مسوول کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در زون شمالشرق هریک در رابطه به مزایای صلح و تاثیر ناگوار جنگ و ناامنی صحبت کردند۰

در اخیر محفل پانزده فلم کوتاه مستند که بازگوکنندۀ جنگ و خشونت و تاثیرناگوار آن با رویا های صلح است به نمایش گذاشته شد. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا