سیاستاخبار

جلسة کمیتة اضطرار و هماهنگی بین ادارات دولتی و دفاتر کمک رسان  در فاریاب دایر گردید

میمنه/20دلو/باختر

جلسة کمیتة اضطرار و هماهنگی میان ادارات دولتی و دفاتر کمک رسان ملی و بین المللی، قبل از ظهرامروز متحت ریاست معاون ولایت فاریاب در سالون جلسات مقام ولایت دایر گردید.

عبدالولی اتقانی معاون ولایت در رابطه به موضوع مفصلاً صحبت نموده، از دفاتر و موسسات کمک رسان تقاضا به عمل آورد تا با هماهنگی با ادارات ذیربط کمک ها را به طور شفاف و عادلانه به اشخاص مستحق و آسیب پذیر توزیع نموده و همچنان در مورد فقر زدایی، رشد و توسعة معارف، آبرسانی، صحت و ترمیم سرکهای تخریب شده در فاریاب نیز سعی و تلاش نمایند.

سپس چند تن از مسئولان دفاتر و موسسات کمک رسان صحبت نمودند وعده و اطمینان سپردند که کمک های جامعة جهانی رابه خانواده های نیازمند بدون درنظرداشت مسایل قومی و سیاسی به طور  شفاف و عادلانه در هماهنگی با ادارات ذیربط توزیع خواهند کرد. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا