جامعه

جلسه ای هماهنگی بین رسانه ها ووزارت امور زنان برگزارگردید

کابل باختر/ 7/ اسد
وزارت امور زنان به منظور هماهنگی و انعکاس فعالیت های وزارت امور زنان ازطریق رسانه ها جلسه ای را  امروز برگزارکرد.
هدف از برگزاری این جلسه تحت پوشش  و انعکاس دادن اخباری توسط رسانه ها   تشکیل میدهد که به سرنوشت زنان رابطه مستقیم دارد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، فاروق ثواب مشاور فرهنگی وزارت امور زنان دراین جلسه از خبرنگاران اهل رسانه خواست تا به حیث حامی زنان درکناروزارت امورزنان استاده شوند .
به گفته وی این جلسه آغاز یک تجربه جدید خواهد بود .
مشاور فرهنگی وزارت امور زنان انگشت انتقاد به رسانه ها گرفت وگفت که درتلویزیون ها کمتر برنامه های تربیتی و آموزشی درباره مشکلات زنان وجود دارد.
به باور وی جدی ترین کار رسانه هاو قلم بدستان تبعیض زدایی و خشونت زدایی است .
وی ازاشتراک کمرنگ زنان در انتخاب یاد آوری کرد و گفت حضور کمرنگ زنان در انتخابات کمرنگی دموکراسی را درجامعه نشان میدهد .
شکیلا نظری رییس ارتباطات روابط عامه وزارت زنان گفت ارقام دقیق و یکسان درنهادهای که درراستا  خشونت علیه زنان کار میکنند وجود ندارد.
او گفت دربیست و پنج نوامبر سال جاری کمیسیون حقوق بشر افغانستان ارقامی را درباره خشونت علیه زنان ارائه کرد که با آمار و ارقام وزارت امور زنان همخوانی نداشت.
به همین دلیل او تاکید کردکه باید هماهنگی در مورد ایجاد شود .
دراین نشست خبرنگاران وژورنالیستان نظریات ، پیشنهادهای شان را بخاطر ایجاد هماهنگی بیشتر میان رسانه ها و وزارت امور زنان ارائه کردند.
ختم/ نیلوفردانش

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا