سیاست

جلسه شورای ستره محکمه برگزار شد

کابل/12دلو/باختر
جلسه شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره محکمه برگزار شد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر٬شورا نخست با توجه به سفارشات جلسه اخیر شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری  به ریاست رییس جمهوری اسلامی افغانستان به آمریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تا پیشنهاد های لازم را به خاطرتحقق برنامه های مشخص دارای اولویت ستره محکمه ترتیب کند و غرض اعطای هدایت به ریاست جمهوری تقدیم کند .
مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی ، ده تقاضای تجدید نظر محکومان جزایی درموارد قتل و پولشویی  با حضور  څارنوالان ، وکلای مدافع وبرخی از اقارب محکومان جزایی  در پرتو شرایط حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد غور ورسیدگی  قرار داد ودرهرمورد تصامیم لازم اتخاذ شد .
طبق اجنداء درخصوص استهدائیه ریاست انسجام، بررسی ، ثبت جمعیت ها واحزاب وزارت عدلیه  درخصوص معضل مربوط به ترتیب وثیقه تضمین خط به ارتباط روند اجرای جواز رهنمای معاملات  غور به عمل آمد  ودر روشنایی احکام قوانین نا فذه درمورد رهنمایی لازم صورت گرفت .
برعلاوه پنج درخواست تبدیلی محکمه جزایی نیز جزء اجنداء بود که درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد  و همچنان بنا بر تقاضای اداره لوی څارنوالی صلاحیت رسیدگی به  15 دوسیه جزایی به محکمه استیناف ولایت قندهار تفویض شد. ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا