سیاست

جلسه هیئت رهبری نهاد های ذیدخل در اسلوب مدیریت قضایا برگزار شد

کابل / ۱۳ عقرب/ باختر
جلسه هیئت رهبری نهاد های ذیدخل در اسلوب  مدیریت قضایا ، امروز درمقر ستره محکمه برگزار شد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر٬ درین جلسه که تحت ریاست ستره محکمه دایر برگزارشد ، سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه ، مشاور ارشد حقوقی شورای امنیت ملی ٬ معینان وزارت های  محترم عدلیه ، مالیه ، امور داخله ، امنیت ملی ، دفاع ملی ، انجمن مستقل وکلای مدافع و مسوولان داخلی و خارجی مدیریت اسلوب قضایا  کرده بودند .
درجلسه درمورد چگونگی پیشرفت روند اسلوب مدیریت قضایا که  قضایای جزایی  ، مدنی و تجارتی را از بدو مراحل کشف ، تحقیق و محاکمه  ثبت بانک معلوماتی می کرد، با توجه به مصوبات نشست دبی بحث صورت گرفته و درمورد پاسخدهی اسلوب ، حل مسایل مربوط به حفظ و مراقبت ٬ شناسایی چالشهای اسلوب، نگرانی ها از لحاظ مصئونیت و امنیت دیتاها و همچنان جایگاه  حقوقی ان بعدازا نتقال اسلوب توسط پروژه حمایت بخش عدلی  به جانب دولت افغانستان ،  بحث صورت گرفته  و اشتراک کنند گان در یک جمعبندی کلی موجودیت اسلوب مدیریت قضایا را بااهمیت دانستند  و متعهد شدند که از طریق بخش های مربوط اسلوب را با درج معلومات های لازمه  فعال نگاه می دارند  و به سهم خویش درحل مشکل مربوط به ساختار، بودجه، خدمات حفظ و مراقبت وتامین پاسخدهی اسلوب  همکاری می کند وجانب دفتر حمایت بخش عدلی نیز تعهد کرد که تا تسلیم دهی اسلوب به جانب دولت افغانستان  از همکاری های مشاورتی و تخصصی درزمینه دریغ نخواهد کرد . نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا