آموزش

جلسه کمیته ملی سواد آموزی کابینه طرح آموزش سواد در چهل روزارائه شد

کابل / ۱۲عقرب /  باختر
جلسه کمیته ملی سواد آموزی کابینه روز گذشته به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رییس آن کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی معاونت دوم  به آژانس باختر٬در در این جلسه، ارائه گزارش وزارت معارف از اجراآت فیصله جلسه گذشته این کمیته، ارائه گزارش از مکانیزم تطبیقی تفاهم نامه ها با ادارات، ارائه طرح آموزش سواد در چهل روز، گزارش از تغییرات پیشنهادی تشکیل معینیت سوادآموزی و ارائه رهنمود کمیته های سوادآموزی ولایتی و ولسوالی ها بررسی شد.
نخست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری ضمن ابراز خرسندی از کارکردها و برنامه های معینیت سوادآموزی افزود: ولایت ها و اداراتی که با معنیت سواد آموزی، همکاری کمتر داشته اند،  مکلف اند که به صورت جدی به این مساله مهم ملی بپردازند و سواد آموزی را به عنوان یک اولویت ملی تعقیب کنند تا در آینده نزدیک پدیدۀ بی سوادی از کشور محو شود.
در جلسه این ، سردار رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف از اجراآت فیصله های قبلی جلسه کمیته ملی سوادآموزی گزارش داد. و گفت که  رشد سواد به صوت کلی قناعت بخش است اما بعضی ولایت ها و ادارات با معینیت سوادآموزی همکاری جدی نکرده اند. وی از برخی ولایت های درجه یک نام گرفت که در خصوص تطبیق فیصله های کمیته ملی سوادآموزی تحرکات جدی نشان نداده اند.
براساس گزارش معین سواد آموزی وزارت معارف، از 34 ولایت کشور هنوز در 14 ولایت جلسات ولایتی کمیته ملی سواد آموزی برگزار نشده استن و از 48 ادارۀ که تفاهم نامه همکاری با معینیت سواد آموزی امضاء کرده اند نیز 16 اداره به این فیصله ها توجه نکرده اند.
اعضای جلسه پس از بررسی این گزارش ها  فیصله کردند که وزارت معارف، اداره ارگانهای محل و اداره امور ریاست جمهوری از ادارات مربوط اکیدا بخواهند که در خصوص همکاری با برنامه های سواد آموزی مسوولیت های شان را به صورت جدی انجام بدهند.
در این جلسه همچنین مسودۀ طرح پیشنهادی آموزش سواد در 40 روز نیز از سوی معینیت سوادآموزی به جلسه ارائه شد. هدف این طرح آموزش مهارت های خواندن و نوشتن در چهل روز است که به لحاظ تاریخی با کورس های کوتاه مدت سواد آموزی دوران زعامت امان الله خان همخوانی دارد.
فراهم کردن زمینه آموزش سواد برای کارمندان بی سواد ادارات، زندانیان، نیروهای دفاعی و افراد علاقه مند، فراهم ساختن زمینه آموزش خواندن و نوشتن به افراد بی سواد از جمله اهداف اساسی این طرح ذکر شده است.
اعضای جلسه پس از بحث این طرح را تأیید کردند و تأکید کردندکه معینیت سوادآموزی این برنامه را به صورت آزمایشی با در نظر گرفتن تناسب زمانی و گروه های سنی در ادارات مشخص مورد تطبیق قرار بدهد.
در جلسه تغییرات در تشکیلات معینیت سوادآموزی نیز مورد تأیید قرار گرفت و به ادارات مربوطه هدایت داده شد که در قسمت عملی کردن آن، با معینیت وزارت معارف همکاری کنند.
در این جلسه، رهنمود کمیته های سوادآموزی در سطح ولایت و ولسوالی که از سوی معینیت سوادآموزی به جلسه ارائه شد نیز مورد  تأیید اعضای کمیته ملی سواد آموزی قرار گرفت.
این طرح به هدف برگزاری منظم و افزایش مؤثریت جلسات کمیته های ولایتی و ولسوالی سوادآموزی به منظور بسیج منابع در کاهش بی سوادی تنظیم شده است.
وضعیت جمع آوری عواید ملی و مصرف بودجه به سطح حکومت؛سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری درامور زیربناء امروز مؤرخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ با مسوولان ادارات عوایدی، خزائن و بودجوی دیدار نموده و گزارش کارکردها و فعالیت های شانرا استماع نمود.به اساس گزارش های ادارات متذکره در سال مالی ۱۳۹۸ وضعیت جمع آوری عواید ملی و مصرف بودجۀ، بخصوص بودجه انکشافی، رو به بهود می باشد. تا اکنون وزارت مالیه توانسته است که ۱۶۰ میلیارد افغانی عواید ملی را جمع آوری نماید که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۷ در زمان مشابه در حدود ۱۰ میلیارد افزایش را نشان می دهد. که از جمله عواید جمع آوری شده، ۶۶ میلیارد افغانی آن از بخش گمرکات و ۹۴ میلیارد آن از بخش عواید بدست آمده است.همچنان از آغاز سال روان مالی الی اکنون از مجموع بودجه ملی ۳۱۸ میلیارد افغانی آن به مصرف رسیده است که ۷۱.۷ فیصد مجموع بودجه ملی را تشکیل می دهد که در مقایسه با سال گذشته ۳۴.۵ میلیارد افزایش را نشان می دهدکه از جمله مصرف بودجه انکشافی از آغاز سال مالی ۱۳۹۸ تا اکنون ۹۲ میلیارد افغانی (۶۲٪) می باشد که در مقایسه با سال گذشته ۹.۵ میلیارد افزایش را نشان می دهد. مصرف بودجه عادی از آغاز سال مالی ۱۳۹۸ تا اکنون ۲۲۶ میلیارد افغانی می باشد.
در این نشست، سرپرست وزارت مالیه به مسئولین مربوطه هدایت داد تا به منظور جمع آوری بهتر عواید ملی باید با سائر وزارتخانه ها و والیان همآهنگی لازم صورت بگیرد.
وی همچنان هدایت داد که باید به دوسیه های مالیاتی که در ادارات باقی مانده است به اسرع وقت رسیدگی صورت گرفته و فیصله های نهائی صادر گردد.
محترم قیومی تاکید ورزید که باید اموال وارداتی بشکل کامل تشریح گردیده و علیه تغییر جنس و قاچاق اموال مبارزه جدی صورت بگیرد تا عواید ملی نسبت به سال گذشته به شکل قابل ملاحظه افزایش یابد. ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا