سیاست

جلسۀ شورای عالی استندرد برگزار شد

کابل/ 25 دلو /باختر
جلسۀ شورای عالی استندرد به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس این شورا برگزار شد.
دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد، در این جلسه که امروز در قصر گلخانه صدارت برگزار شد، گزارش فعالیت ادارۀ ملی استندرد، طرزالعمل صدور تصدیق‌نامه‌های کیفی سیستم مدیریت (سرتیفکیشن)، طرزالعمل کاری لابراتوار مواد نفتی، طرز العمل کاری لابراتوار مواد ساختمانی توریدی در بنادر، بررسی شد.
در ابتدای جلسه، عزیز احمدزی رییس عمومی اداره ملی استندرد از فعالیت‌های این اداره را در زمینه بهبود نظارت در بنادر، فراهم کردن سهولت ها برای تاجران، افزایش عواید، برقی شدن سیستم اداری، تهیه و نهایی کردن نشان تجارتی افغانستان، نصب کمره‌های امنیتی در بنادر و تلاش آن اداره برای ایجاد هماهنگی با شماری از نهادهای بین‌المللی گزارش داد.
بعد از آن مطابق اجندا، طرز العمل صدور تصدیق‌نامه‌های کیفی سیستم مدیریت (سرتیفکیشن) به جلسۀ شورای عالی استندرد ارائه شد.
نماینده اداره ملی استندرد گفت: هدف از تهیه این طرزالعمل بلند بردن اعتبار مشتری در مارکیت، ایجاد رقابت سالم بین تولید کنندگان، ایجاد زمینه راه‌یابی محصولات تولیدی کشور به مارکیت‌های جهانی با علامت استندرد افغانستان، جلب اعتماد مشتری و حفظ مصئونیت و سلامت جامعه و کشور است.
اعضای جلسه پس از بحث‌ ، این طرزالعمل را تائید کردند.
همچنین در جلسه امروز شورای عالی استندرد طرزالعمل کاری لابراتوار مواد نفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده ادارۀ ملی استندرد گفت : این طرزالعمل برای تنظیم فعالیت امور لابراتوار مواد نفتی ادارۀ ملی استندرد و ارائه خدمات بهتر در مطابقت با استندردهای ملی و بین‌المللی در چهار فصل و 23 ماده تنظیم شده است.
سرور دانش، معاون دوم رییس جمهوری پس از استماع دیدگاه‌ها و نظرات اعضای جلسه گفت: این طرزالعمل از سوی شورای عالی استندرد تأیید است، اما دیدگاه اعضای بخش خصوصی در آن گنجانیده و ملاحظات آنها نیز مد نظر گرفته شود.
شورای عالی استندرد در این جلسۀ همچنین طرزالعمل کاری لابراتوار مواد ساختمانی توریدی در بنادر کشور را بررسی و تایید کرد.
نماینده ادارۀ ملی استندرد گفت: این طرز العمل به منظور تنظیم شیوۀ منظم کار برای پیشبرد فعالیت‌ها و روند‌های آزمایش مواد ساختمانی توریدی و حصول اطمینان از کیفیت‌ آنها و فعال کردن لابراتوارهای مواد ساختمانی در بنادر به هدف کنترول کیفیت مواد ساختمانی وارداتی و جلوگیری از ورود مواد ساختمانی کم کیفیت، تهیه و تنظیم شده است.
سرور دانش، پس از استماع نظرات اعضای جلسه گفت که این طرزالعمل در پرنسیپ از سوی شورای عالی استندرد تأیید است، اما دیدگاها و پیشنهاد های بخش خصوصی راجع به آن گرفته شود و در صورت تفاوت دیدگاه و ایجاب بررسی بیشتر، دوباره به شورای عالی استندرد ارائه شود.# صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا