اخبارفرهنگ

جلسۀ هماهنگی اداره ارتباطات عامه، با زنان خبرنگار برگزار شد

کابل/ ۳۰ حمل/ باختر
جلسۀ هماهنگی ادارۀ ارتباطات عامه و ستراتیژیک ریاست جمهوری با زنان خبرنگار، امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار شد.
در نخست نجیبه مرام، معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات، نرگس مومند حسن زی، رییس اطلاعات و آگاهی عامۀ ادارۀ مستقل ارگان های محلی و فریده نیکزاد، مسوول مرکز حمایت از زنان خبرنگار در مورد موضوع جلسه صحبت کردند.
در این جلسه، دواخان مینه پال، رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت از خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن خواست که روند اطلاع دهی سخنگویان اداره های دولتی به خبرنگاران را درخلال سه ماه ارزیابی کنند که بر اساس آن اقدام های لازم صورت گیرد.
در ادامه جلسه، خبرنگاران زن، نظریات و پیشنهاد های شان را برای بهتر شدن زمینه های دسترسی خبرنگاران زن به اطلاعات و چالش های فرا راه کار خبرنگاری زنان ارائه کردند و خواستار ادامۀ این گونه نشست ها شدند.
مرجان متین، معاون ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری در پایان جلسه ، با وعدۀ رسیدگی به برخی از پیشنهاد های خبرنگاران زن، بر دوام نسشت ها تأکید کرد و افزود که نشست های بعدی به گونۀ ساختارمند برگزار خواهد شد تا اولویت های مشترک مورد بحث قرار گیرد و راه های حل جست وجو شود.
نازیلا عزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا