سیاستاخبارجامعهتبصره و مرور بر مطبوعات

جمعآوری سوالگران؛ حرکت بسوی اعاده نظم شهری و مبارزه با انواع مفاسد

تبصره کابل ۱۷ اسد باختر
برنامه جمعاوری گدایان از شهر کابل٬ یک حرکت بسوی اعاده نظم شهری و مبارزه با انواع مفاسد است.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ شهر کابل در موجودیت هزاران سوالگر و معتاد به مواد مخدر چهره عوض کرده است٬ روزانه هر شهروند کابل با دهها کودک٬ پیر و جوان٬ زن و مرد بر میخورند که دست تمنا پیش میکنند و چیزی طلب می نمایند.
در میان کسانی که در پایتخت دست به سوالگری میزنند٬ طیف های متفاوتی از مردم وجود دارد که نشان می دهد بعضی شان واقعا فقیر و ناتوان اند٬ بعضی شان سوالگری را به گونه حرفه دنبال میکنند و کسانی هم در میان شان است که وا دار ساخته شده اند تا دست به سوالگری زنند٬ در مورد اخیر سو استفاده از کودکان بیشتر است٬ همچنان شماری زیادی از سوالگران را آن معتادین مواد مخدر تشکیل می دهند که برای دریافت مواد٬ نیاز به پول دارند برای دریافت پول حاضر اند که دست به هر کاری بزنند٬ منجمله٬ سوالگری٬ سرقت و کاری های دیگر.
در کل موجودیت سوالگران در شهر کابل٬ چهره زشت از پایتخت ترسیم کرده است٬ موجودیت هزاران سوالگر از لحاظ روحی شهریان کابل را تحت فشار قرار داده است٬ از لحاظ فرهنگی و اجتماعی ضربه به اتواریته حکومت است٬ موجودیت این گروه٬ بازگو کننده فقر رو به رشد در کشور است و زشت تر از در میان سوالگران افراد استفاده و جنایتکار نیز وجود دارد که می تواند تهدیدی در برابر امنیت اجتماعی باشد.
در این جای شک نیست که باند های تبهکار از سوالگران و معتادین که قشر و نیازمند اند برای کار و بار شان استفاده میکنند٬ استفاده در انتقال و خرید و فروش مواد مخدر٬ فعالیت های ضد امنیت و کار های غیر قانونی دیگر کار گرفته خواهد شد.
در کل موجودیت سوالگران یک تهدید در ابعاد گونه گون اند که باید به این معضل رسید.
امارت اسلامی با درک این نقیصه وارد اقدامات عملی در برابر آن شده است و مطابق به هدایت عالیقدر امیر المومنین٬ کار جمعآوری سوالگران در شهر کابل به زودی آغاز می‌شود.
به همین منظور ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا موظف شده است که در همکاری و هماهنگی با نهاد های ذیربط به زودی برنامه جمعآوری سوالگران در شهر کابل را آٰغاز کند وبه حل مشکلات آنان بپردازند.
بر اساس برنامه مطرح شده٬ آنعده از سوالگران که کدام حرفه‌یی را یاد داشته باشند؛ بایومتریک خواهند شد و از آنان مطابق توان و استعداد شان کار گرفته شده خواهد شد
همچنان آن سوالگران که سرپرست دارند مگر دست به سوالگری میزنند از سرپرستان شان تعهد گرفته می‌شود که در آینده دست به گدایی نزنند و کودکان که وا دارد به سوالگری میشوند٬ زمینۀ درس و تعلیم شان فراهم ساخته میشود و آنعده از سوالگران که واقعاً فقیر استند و نمی‌توانند کاری را انجام دهند؛ به آنان معاش پرداخت خواهد شد.
از دید مردم سوالگران به سه بخش تقسیم شده اند٬ طبقه اول کسانی که واقعا دچار مشکل اند و از نهایت بیچاره گی دست دراز میکنند و از مردم چیزی میخواهند٬ طبقه دوم کسانی اند که سوالگری برای ٖآنان یک حرفه است و آن را از چند نسل به ارث برده اند٬ طبقه سوم که میتواند برای اجتماع خطرناک باشد٬ جنایتکاران حرفوی اند که در وجود معتاد و سوالگر دست به جنایت میزنند٬ اکثری کودکان سوالگر هم وابسته به همین طبقه اند.
نیاز اند که مسئولین با دقت کامل به برنامه جمعآوری سوالگران در شهر بپردازند و با جدا کردن مستحق ازغیر مستحق٬ شهر کابل را از وجود هزاران سوالگر تصفیه کنند.
همچنان به شهروندان کابل بخصوص آنانی که قدرت و توان بهتر مالی دارند لازمی است که با حمایت از نهاد های خیریه کار جمعآوری سوالگران از شهر کابل را تقویت کنند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا