(DR)اخبار(DR)اقتصاد(DR)جامعهTOP(DR)

جمع آوری صدها هزارافغانی پول مقروضیت صرفیه برق ازشهروندان بادغیس


قلعه ی نو31 ثور باختر
بادغیس برشنا، ازجمع آوری صدها هزارافغانی پول مقروضیت صرفیه برق، از مشترکین، خبرداد.
این پول درجریان تنها یک هفته از مقروضین به دست آمده است.
مولوی خیرالله خیرخواه، مسوول اداره ی بادغیس برشنا به آژانس باختر گفت که آنان توانستند در یک هفته ی گذشته ، یک ملیون و دوصدو شصت وهفت هزارو سه صدو شصت وچهار افغانی ازمقروضان جمع آوری وتحویل دافغانستان بانک کنند.
او ازکسانی که بالاتراز پنج هزار افغانی از درک صرفیه برق قرضدار اند، هرچه عاجل باقیداری شان را بپردازند. ختم/ باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا