سیاست

جنگ با پیروزی نیروهای امنیتی خاتمه می یابد

کابل باختر/12/ عقرب
محمداشرف غنی رییس جمهورروزگذشته درکنفرانس مشترک رهبری ارشد نهاد های امنیتی قوماندانان اردوی ملی ، پولیس ملی و نیروهای حمایت قاطع با تحلیل از وضعیت جاری درکشور با صراحت مطرح ساخت ، جنگ با پیروزی نیروهای امنیتی خاتمه می یابد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : علی رغم داوری ها مبنی برخروج نیروهای بین المللی ازافغانستان ، نیروهای دفاعی و امنیتی کشور درجبهه های جنگ علیه دشمن چنان ایستادگی کرده رزمیدند که امروز نه تنها مردم افغانستان به این نیروها به عنوان مدافع راستین وطن مینگرند بل جامعه جهانی متقاعد گردید که این نیروها هرگز دربرابر دشمن صادر شده از بیرون تسلیم نخواهد شد و چون دژ استوار و غیر قابل تسخیر درهر هفته و ماه و سال اهداف این عناصر را نقش برآب میسازد.
رییس جمهوری اسلامی افغانستان دراین کنفرانس ابعاد پیچیده جنگ درافغانستان ، عوامل و انگیزه های بیرونی را به شعله ورداشتن درافغانستان به تحلیل گرفته مطرح ساخت . " گروه های تروریستی درجریان سال 1394 قصد داشتند دو هدف استراتیژیک را بدست آورند . این اهداف سقوط دادن نظام و تقسیم افغانستان به دو جغرافیای سیاسی که به آن دست نیافتند هدف شان این بودکه حداقل سه تا شش ولایت افغانستان را بالایش بیرق های دیگر را بلند کنند اما با قوت توانستیم این دو هدف را ناکام بسازیم ."
امری که هرگز درقالب تحلیل ها و ارزیابی ها به آن مکث نمیشد ، برآورد ها چنین بود که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیروهای دفاعی و امنیتی کشور قادر به حراست از این سرزمین نخواهند بود.
به هرصورت گذشت ماه و سالها به اثبات رساند که افغانستان جوانانی با بازوان تواناو دشمن شکن دارد.
این سربازان صدیق وطن بودندکه درهرجبهه و سنگر سینه سایدند مگر نگذاشتند دشمن به اهداف راهبردی خود درافغانستان برسد.
رییس جمهور با اتکا به این توانایی ها مطرح ساخت که جنگ با پیروزی نیروهای امنیتی کشور خاتمه می یابد . اما این پیروزی ها زمانی زود میسرمیشود که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور با وسایل وتجهیزات هوایی پیشرفته مجهز شوند . به فداکاری های سربازان وطن ارج گذاشته شود و از خانواده های قربانیان جنگ همیشه مواظبت صورت گیرد.
مواظبت از نیروهای دفاعی امنیتی کشور و تجهیز آنان با وسایل وتجهیزات عصری این فرصت را از حامیان هراس افگنان میگیرد که به فکر ادامه جنگ درافغانستان باشند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا