صحت

جوانان تخاری دربخش فزیوتراپی و اورتوپیدی آموزش می بینند

تالقان/ باختر/ 12/ اسد
کمیته سویدن درافغانستان برنامه آموزش دربخش  اورتوپیدی و فیزیوتراپی را درافغانستان راه اندازی کرد.
قرار است دراین برنامه دهها جوان دردوره های مختلف تحصیلی علوم اورتوپیدی و فزیوتراپی را فرا بگیرند.
درگام نخست چهل و هفت دختر و پسر ازهفت زون کشور که ولایت تخار نیز شامل آن میشود دراین زمینه تحصیل خواهند کرد.
هزینه تحصیل آنان ازسوی کمیته سویدن درافغانستان پرداخت میگردد.
نماینده کمیته سویدن درافغانستان گفت، هدف از راه اندازی این برنامه خود کفایی صحی افغانستان است.
با این حال مسوولان صحی تخار میگویند جوانان که دراین ولایت دراین برنامه شامل میباشد پس از آموزش درزمینه فیزیوتراپی و اورتوپیدی میتوانند درشفاخانه های دولتی یا خصوصی و تخار کارکنند.
آنان آموزش های معیاری جوانان دربخش صحت راگام بلند در بهتر سازی خدمات صحی عنوان میکند. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا