اخباراقتصاد

حاصلات انجیردرافغانستان افزایش یافته است

کابل /۲۶ حمل/ باختر

حاصلات انجیردرافغانستان نسبت به سال پارافزایش یافته است.

به اساس آمارریاست احصائیه ومعلومات وزارت زراعت، درسال نود ونه خورشیدی نزدیک به شانزده هزارتن انجیر از باغ های افغانستان به دست آمده است درحالی که این رقم درسال نود وهشت به کم از کم چهارده هزارتن رسیده بود.

درسال پار، قندهار، ارزگان، زابل، هلمند، فاریاب وپروان، بیشترین تولید انجیررا در سطح کشور داشته است.

انجیرافغانستان ازکیفیت ومزۀ ویژه یی برخوردار است ودربازارهای داخلی وجهانی خریداران زیادی دارد.

هم اکنون یک کیلوانجیرتازه دربازار های کشورازهفتاد تا یک صدوپنجاه افغانی و یک کیلوانجیرخشک هم ازسه صد تا چهارصد افغانی به فروش می رسد اما این انجیرها دربازار های جهانی پول بیشتری به باغ داران وتجاربه ارمغان می آورد.

انجیرتولیدی درافغانستان بیشترصرف بازار های داخلی می شود وبخشی ازآن مجال صادرشدن به کشورها را می یابد.

وزارت زراعت می گوید که تلاش دارد با گسترش وافزایش باغ های انجیر، میزان تولید این میوه در افغانستان را بیشتر کند.

این وزارت همچنان می گوید که با برپایی ده ها کارگاه درگوشه وکنارکشور، هزاران باغ داررا ازشیوه های نوین باغ داری و به ویژه تولید انجیرآگاه کرده است.

همچنان گفته می شود که وزارت زراعت برای مبارزه با آفت های نباتی ودستگیری باغ داران با آنان یک جا کارمی کند و ابزارووسایل کاراهدا می کند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا