اخباراقتصاد

حاصلات بادرنگ در پروان افزایش یافته است

چاریکار، 13 جوزا ، باختر
حاصلات بادرنگ در پروان نسبت به سال پار افزایش یافته است.
به اساس ارقام ارائه شده، امسال ازکشتزارهای پروان انتظارمیرود سه هزارو دوصدو سی تن بادرنگ به دست آید درحالی که این رقم در سال پار ، دوهزارو شش صدو هشتاد وهشت تن بود.
بادرنگ چاریکار نظر به طمع، ذایقه و بوی خوش آن از شهرت خاص برخوردار بوده که این ترکاری همه ساله در موسم فصل بهار زرع می گردد.
مسوولان در ریاست زراعت و مالداری پروان از افزایش ده درصد حاصلان آن در سال جاری خبرمی دهند.
مولوی محمد رحیم نعمانی رئیس زراعت پروان به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر می گوید که بادرنگ چاریکار نظر به طمع و ذایقه اش علاقمندان بیتشر دارد و نظر به سال گذشته حاصلات بادرنگ به دلیل زرع به شیوه های جدید ده درصد حاصلات آن افزایش یافته است.
نعمانی، دلیل افزایش حاصلات باردنگ را در این ولایت، ترویج سیستم چیله، سمپاشی، هوای مناسب، توصیه و راهنمای کارمندان فنی برای دهاقین بیان داشت.
در حین حال انجنیر بریالی ملکزاده آمر مرکز آموزشی و تحقیقات زراعتی ریاست زراعت پروان می گوید: این اداره به خاطر بلند بردن حاصلات بادرنگ، این سبزی را در داخل گیرین حوص ها به شکل تحقیقی کشت کردیم و نتیجه خوب هم در برداشت و این در واقع سبب شد که حاصلات بادرنگ در سطح ولایت بلند برود.
با این حال شماری از دهاقین ولایت پروان از بابت افزایش حاصلات بادرنگ خرسندی کرده از حکومت می خواهند که سهولت های بیشتر را برای شان فراهم کنند.
محمد افضل یک تن از دهاقین شهر چاریکار ضمن آنکه از بلند بودن قیمت کود کیمیاوی و ادویه های بی کیفیت بازار یکی از چالش های فرا راه دهاقین عنوان کرده گفت” حدود دو جریب زمین را بادرنگ کشت کردیم انتظارداریم از آن مبلغ یک صد هزار افغانی بدست بیاورم و در حال حاضر بته های بادرنگ مصاب به مرض آتشک شده که سبب خشکیدن بته های آن گردیده است.
وی از مسوولان خواست به خاطر بلند بردن هرچه بیشتر حاصلات بادرنگ در بخش و قایه از مرض و بازار همکاری جدی کنند.
بادرنگ پروان به دلیل مزه ی ویژه ازشهرت زیادی دربازار های افغانستان برخوردار است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا