اخباراقتصاد

حاصلات شفتالوی کنر افزایش یافته است

اسعد آباد/ ۲۰ ثور/باختر

حاصلات شفتالوی کنر نسبت به سال پار افزایش یافته است.

به اساس ارقام ارائه شده، امسال از باغ های کنر یک هزار تن شفتالو به دست آمده است درحالی که این رقم در سال پار به چهارصدو پنجاه تن رسیده بود.

درکنر به همکاری وزارت زراعت، صدها باغ در ساحۀ یک هزارویک صد جریب زمین ساخته شده است که تا هنوز نیمه یی ازآن به حاصل گیری رسیده است و باقی آن در سال های پیش رو حاصل خواهد داد.

یک مسوول ریاست زراعت کنربه آژانس باخترگفت که همکاری با باغ داران، ساخت باغ های جدید و برپایی کارگاه های شیوه های نوین باغ داری برای باغ داران کنر، علت های اصلی افزایش میزان تولید شفتالو دراین ولایت شرقی بوده است.

اوگفت که تلاش دارند با ادامۀ همکاری وآموزش باغ داران وساخت باغ های جدید، میزان تولید شفتالو دراین ولایت را همچنان افزایش دهند.

شفتالوی کنرازمزۀ خوبی برخوردار است ودربازار های داخلی خریداران فراوان دارد.

درحال حاضرشفتالوی تولیدی درکنردربازار های شرق کشوروپایتخت به فروش می رسد.

باغ داران ازحکومت می خواهند که برای عاید بیشتر، زمینه را برای صادرات فراورده های شان به بازار های جهانی فراهم کند.

این درحالی است که پس ازهمه گیری ویروس کرونا درجهان، میزان صادرات افغانستان از راه های زمینی ودهلیزهای هوایی به بازار های دنیا، کاهش یافته است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا