اخباراقتصاد

حاصلات پیاز در بغلان نسبت به سال پار افزایش یافته است

پلخمری/ ۹ میزان/ باختر

حاصلات پیاز دربغلان نسبت به سال پار بیست درصد افزایش یافته است.

به اساس آمارارائه شده درسال پار ازکشتزارهای بغلان بیش از هفتاد وچهارهزار تن پیاز به دست آمد درحالی که این رقم امسال به بیش ازیک صد هزارتن رسیده است.

قاری محمد نعیم همکارمسوول زراعت بغلان به آژانس باخترگفت که گسترش ساحۀ کشت، آگاهی دهقانان ازشیوه های نوین زراعت ونیزهمکاری های فنی وتخنیکی آنان باعث افزایش حاصلات پیاز در بغلان شده است.

اوگفت که تلاش دارند با گسترش بیشتر ساحه کشت و برپایی کارگاه های آگاهی دهی به دهقانان، میزان حاصلات پیاز بغلان را همچنان افزایش دهند.

به دلیل بسته بودن بیشترین راه های صادرات افغانستان، بهای پیاز دربازار ها کاهش یافته است.

درحال حاضر یک سیر پیاز تا شصت وپنج افغانی دربازار های کشوربه فروش می رسد درحالی که این رقم درسال پار یک صدو بیست افغانی بود.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا