اخبارجامعه

حمایت سازمان خوراکه و زراعت جهان از صدها مالدار در میدان وردگ

میدان شهر/22 حمل/ باختر
سازمان خوراکه و زراعت جهان، برای صدها مالدار در میدان وردگ، غذای حیوانی اهدا کرد.
این مالداران که در ولسوالی سید آباد مشغول مالداری اند، یک تا سه ماه برای مواشی شان، علوفه به دست آوردند.
ریاست زراعت ، آبیاری ومالداری میدان وردگ ، روند توزیع این کمک ها را به دوش داشت.
یک مسوول این اداره به آژانس باخترگفت که دراین دوریک هزاروپنج صد مالدار از ولسوالی سید آباد، خوراکه حیوانی دریافت کردند.
اوگفت که به زودی صدها مالدار دیگر در سه ولسوالی میدان وردگ خوراکۀ حیوانی دریافت خواهند کرد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا