امنیت

حملات راکتی وتوپ خانه ای پاکستان برافغانستان ادامه دارد

پارون 18 میزان باختر
حملات راکتی و توپ خانه ای نظامیان پاکستانی برشرق کشورکماکان ادامه دارد.
به اساس گزارش ها درجریان شب گذشته وبامداد امروز بخش هایی ازولایت های نورستان وکنر درشرق کشور گواه برخورد ده ها راکت ازآن سوی نوار دیورند بوده است
جنرال عبدالحبیب سید خیل مسوول پولیس ولایت کنربه آژانس خبری باخترگفت که درجریان یک شبانه روز اخیر بخش هایی ازاین ولایت شرقی گواه اصابت بیست راکت بوده  اما این رویداد تلفاتی را در پی نه داشته است.
اوگفت که به اثراین حملات چند کشتزار و خانه ساکنان محل تخریب شده است.
ازسوی دیگریک قوماندان پولیس سرحدی درشرق کشور می گوید که بخش هایی ازولایت نورستان نیز درجریان شب گذشته وبامداد امروز گواه اصابت بیش ازسیزده راکت بوده که تلفاتی را دربر نه داشته است.
روزگذشته نیزپس از یک وقفه یک هفته ای بخش هایی ازنورستان وکنر گواه اصابت ده ها راکت بود؛ راکت هایی که تنها خسارات مالی بر باشنده های محل درپی داشته است.
حملات راکتی وتوپ خانه ای نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور هم زمان با امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن برای دست کم یک هفته متوقف شده بود.
درمتن این توافقنامه ی امنیتی امریکا متعهد شده چنانچه افغانستان آماج حمله وتجاوز بیرونی قرارگیرد این کشور به همراه نظامیان افغان بدان پاسخ نظامی خواهد داد.

به اساس آمار ها ازشروع حملات راکتی وتوپ خانه ای نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان این مناطق گواه اصابت نزدیک به بیست هزار راکت بوده است ؛ راکت هایی که دست کم یک صدوپنجاه شهروند افغانستان را کشته وزخمی ساخته است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا