اخبارامنیت

حملۀ نظامیان برمرکزهای طالبان درشرق کابل؛ بیست طالب مسلح کشته شدند

کابل/ ۵ اسد/ باختر

ماموران ویژۀ امنیت ملی برمراکزطالبان درولسوالی سروبی درشرق کابل حمله کردند.

گزارش های ابتدایی می رساند که دراین حمله، بیست عضو گروه طالبان کشته شدند.

همچنان شماری ازگواهان می گویند که ماموران درپایان عملیات، شش تن را به ظن عضویت درگروه طالبان باخود شان بردند.

یک منبع قطعۀ صفریک امنیت ملی درتماس باآژانس باختر، کشته شدن بیست طالب مسلح دراین عملیات نظامی را تایید کرد و همچنان گفت که ماموران آنان شش تن را درپیوند به عضویت درگروه طالبان بازداشت کردند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

این عملیات نیمۀ شب گذشته برروستای تیزین ولسوالی سروبی، جایی که چندین مرکز طالبان درآن موقعیت داشت، انجام شد.

ساحۀ تیزین دشوارگذراست ودرطی سال های اخیر، هرازگاهی گواه حضوروفعالیت طالبان مسلح بوده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا