اخبارجامعه

خانواده های بی بضاعت دربغلان کمک دریافت کردند

پلخمری/ ۲۶حمل/ باختر

۸۰۰ خانواده بی بضاعت در بغلان ار مساعدت های غذائی موسسه گلوبل پارتینرمستفید گردیدند.

قاری صدام نماینده مقام ولایت بغلان در امور موسسات  به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر گفت:این کمک ها از سوی موسسه گلوبل پارتینر (Gp) در هماهنگی و همکاری با مقام ولایت وهمچنان  ریاست های مبارزه با حوادث و اقتصاد صورت گرفته است که درنتیجه برای هر خانواده  بعد از سروی و شناسایی دقیق مقدار یک بوری آرد،  یک قطی روغن پنج لیتره، یک سیر لوبیا و ۲۰ کیلوگرام  برنج سیله توزیع گردید. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا