اخبارصحت

خدمات صحی در تخار بهبود یافته است

 

تالقان، 7میزان، باختر

ریاست صحت عامۀ تخار در ادامۀ بررسی و نظارت از مراکز صحی و درمانی آن ولایت، دیروزهمراه با مسوول دفتر بی دی ان از تمام بخش های شفاخانۀ ۳۰ بستر ولسوالی فرخار و کلینیک خطایان نظارت به عمل آوردند.

داکتر عبدالقهار احمدی، رئیس صحت عامۀ تخار پس از بررسی و نظارت از جریان ارائه خدمات صحی در شفاخانۀ ولسوالی فرخار و مرکز صحی اساسی خطایان، به آژانس باختر گفت: بررسی های دوامدار آنان نشان می دهد که ارائه خدمات صحی با کیفیت در تمام مراکز صحی دولتی آن ولایت نسبت به گذشته به گونۀ چشمگیر بهبود یافته است.

رئیس صحت عامه تخارگفت که دوا و سایر امکانات و تجهیزات طبی به حد کافی در همه بخش های شفاخانۀ ولسوالی فرخار و کلینیک خطایان وجود دارد و تمام مریضان در این مرکز رایگان تداوی می شوند.

وی افزود که به خاطر رسیدگی به مشکلات و پیشنهادهای مریضان بخش رسیدگی به شکایات در تمام مراکز صحی تخار فعال است و ماهوار شکایت مراجعان را بررسی می کنند و به آن پاسخ می دهند.

در همین حال داکتر اختر محمد عبرت، آمر شفاخانۀ ولسوالی فرخار می گوید روزانه طور اوسط ۳۰۰ مریض در بخش های مختلف این مرکز صحی مراجعه می کنند و مورد تداوی قرار می گیرند.

از سوی هم داکترعبدالواسیع جواد، مسوول پروژۀ صحتمندی دفتر بی دی ان در تخار می گوید که آنان از دو سال بدینسو همه امکانات مورد نیازرا به شفاخانۀ ولسوالی فرخار و سایر مراکز صحی آن ولایت را در بخش دوا، امکانات لوژیستکی و پرداخت معاش کارمندان به همکاری مالی دفترهای یونیسف و سازمان صحی جهان ماهوار حمایت می کنند.

وی از دفاتر یونیسف و سازمان صحی جهان بابت تمویل مالی پروژه صحتمندی در تخار ابراز تشکر کرد و افزود که دفتر (BDN) متعهد به ارائه خدمات صحی معیاری و با کیفیت در سرتاسر آن ولایت است.

خبرنگار غفران الله آرین– ادیتور حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا