جامعه

خیمه نشینان کابل به کمک نیاز دارند

کابل باختر 21 قوس
خیمه نشینان در کابل می گویند که برای  زمستان پیشرو به آذوقه و مواد  سوختی نیاز دارند.
در حالیکه هوا رو به سردی می گراید، سردی وگرسنگی سلامتی  وحیات کودکان  و کهنسالان این خیمه نشینان را تهدید میکند وآنان  مدعی اند که  برخلاف  سال های  گذشته  امسال  هیچ کدام  کمکی برای شان صورت نگرفته است.
احمد ولی با خانواده اش بخاطر  جنگ ونا امنی  از مربوطات ولایت هلمند به ساحه چهاراهی قمبر شهر کابل مانند صدها خانواده دیگر  در زیرخیمه به سر می برد گفت که  چندین  بار به وزارت  امور مهاجرین  وعودت کنندگان  مراجعه کرده اند ، اما تاکنون هیچ نهادی  به آنان کمک  نکرده است .
غفور خیمه نشین  دیگری که با خانواده اش از  ساحات نا امن  ولایت میدان وردک درهمین ساحه در زیرخیمه زند گی  میکند گفت که دراین محل حدود هشتصدخانواده  زند گی  فلاکت باری را می گذرانند .
وی از رئیس جمهور  خواست:  تا به آنان  توجه کند و به ادارات  ذیربط  هدایت  دهد تا برای  نیازمندی های این خانواده ها کمک های را فراهم  سازد.
اسلام الدین  جرات سخنگوی وزارت امورمهاجرین وعودت کنند گان  به خبرنگار آژانس باختر گفت که این وزارت هر سال در آستانه زمستان کمک های برخی از نهادهای خیریه ملی وبین المللی وحتی کشور ها را جلب میکند.
وی گفت: امسال نیز برنامه های توزیع کمک به این  خانواده ها رویدست است  وقرار است  هفته آینده  توزیع  مواد سوختی ، غذایی و پوشاکی به خانواده های خیمه نشین درچندین ساحه کابل بخصوص در چهاراهی  قمبر  آغاز شود.
دراین حال مهر خدا صبار رئیس حالات اضطرار وزارت امور مهاجرین وعودت کنند گان  نیز گفت  که به زودی توزیع کمک ها به هشت هزار وبیست وهشت خانواده که درکابل  در زیر خیمه ها به سرمی برند، آغاز  می شود. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا