جامعه

درانفجاربالون گازدرقندهار یک تن کشته و سه تن دیگر زخمی شد

شهرقندهار19 میزان باختر
درنتیجه ی انفجاربالون گازدرولایت قندهاریک غیرنظامی کشته وسه تن دیگرشان زخم برداشتند.
این رویداد حوالی ساعت پنج عصرامروزدرداخل یک فروشگاه درشهرقندهارهنگامی رخ داد که سه بالون گازپیهم منفجرشدند.
صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهاربه آژانس خبری باخترگفت که دراین انفجارها یک غیرنظامی کشته وسه تن دیگرشان زخم برداشتند.
تاهنوزانگیزه ی انفجاراین بالون های گازروشن نیست اما پیش ازاین دربیشترین رویداد های مشابه درافغانستان , نااصل بودن بالون های پاکستانی وگازبی کیفیت انگیزه ی اصلی بوده است.
کشته وزخمی شده های این رویداد مالک فروشگاه و مشتری های وی خوانده شده اند.
سخنگوی والی قندهارمی گوید که بررسی ها درزمینه ی چگونه گی وقوع این رویداد آغازشده است.
درین حال داکتران در شفاخانه میرویس شهرقندهار, وضع صحی یک تن از زخمی شده های این رویداد را نگران کننده گزارش کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا