اخباراقتصاد

درعواید ادارۀ پاسپورت بغلان افزایش به عمل آمده است

پلخمری،29 ثور، باختر
ادارۀ پاسپورت بغلان در سه ماه اخیر سال گذشته بیش ازپنجاه میلیون ونه صد وچهل هزار افغانی از مدرک توزیع پاسپورت عاید به دست آورده است.
محمد شفیق شیرزی معاون ادارۀ پاسپورت به خبرنگار آژانس باختر گفت که درسال گذشته سیزده هزار جلد پاسپورت را به نیازمندان بغلان توزیع کرده است که ازاین مدرک پنجاه میلیون نهصد و چهل چهارهزارونه صد وسی افِغانی عاید به دست آمده است.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا