اخبارسیاستTOPجهان

درنگی بر گفته های وزیر خارجه قطر؛امارت اسلامی نباید منزوی شود

کابل، ۱۰ جوزا، باختر
وزیر خارجۀ قطر خواستار تعامل جهان با امارت اسلامی افغانستان شده است.
محمد عبد الرحمان آل ثانی، از جهان خواسته است تا از بر جلوگیری از گسترش بحران در افغانستان، با حکومت تازه این کشور وارد تعامل شوند، اوهشدار داده است که ادامه تحریم ها علیه افغانستان، تبعات زیان باری نه تنها به مردم این کشور بل برای کشورهای دیگر هم خواهد داشت.
از دید وزیر خارجه قطر، نتیجه عدم تعامل با افغانستان وعدم وضع تحریم ها در برابر این کشور، افغانستان را با خطر هرج ومرج وافزایش تند روی مواجه می کند.
این گفته در حالی بیان شده است که بعد از اقتدار دو باره امارت اسلامی در افغانستان که از آن ۹ ماه سپری شده است، مگر هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است، بیشتر دلیلی که اجازه نمی دهد امارت اسلامی به عنوان حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، از دید امریکا وغربی ها عدم ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان است ، در حالی که امریکا در افغانستان از حکومت فرا گیر تعریفی جامع ندارد، نه تنها خود وارد بحث با امارت اسلامی نشده است بل کشور های دیگر را هم هشدار داده است که از به رسمیت شناختن امارت اسلامی خودداری کنند.
به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی، بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی افغانستان اثر سو گذاشته است، این معضل را می توان در وضعیت اقتصادی مردم به وضوح دید.
به همین دلیل است که محمد عبدالرحمان آل ثانی تاکید دارد که با ادامه منزوی کردن امارت اسلامی «ما شاهد افزایش افراط‌گرایی خواهیم بود؛ ما شاهد یک بحران اقتصادی خواهیم بود که از قبل شروع شده است و این فقط مردم را به سمت درگیری بیشتر سوق خواهد داد. این چیزی است که ما تلاش می‌کنیم از آن جلوگیری کنیم.»
او تاکید دارد که تنها تعامل رسمی با کابل، می‌تواند جلو سیاست‌های افراطی وفاجعه اقتصادی را در این افغانستان را بگیرد.
از دید آگاهان مسایل سیاسی، جهان وقدرت‌های ‌بزرگ در افغانستان تلاش می‌کنند تا به منافع ‌خود ‌در این کشور دست یابند، هدف از حکومت فراگیر که امریکا آن را در افغانستان شعار می دهد، چیزی جز جا دادن مهره های خودی شان در بدنه نظام، خواست دیگری نیست، در حالی که جامعه جهانی ومنجمله امریکا راهکار روشن ومثبتی در افغانستان ندارند برای چگونگی تفاهم با حکومت کنونی و مبارزه با بحران انسانی در افغانستان وارد بحث سازنده نشده اند، امریکا وکشور های دیگر شعار حقوق بشر وحکومت فرا گیر در افغانستان را سر می دهند مگر میلیارد ها دالر از دارایی های افغانستان را منجمد کرده است واین خود بر بحران انسانی در این کشور افزوده است.
نبود کار شیوۀ روشن برای مباررزه با بحران انسانی و ایجاد تفاهم جامعۀ جهانی با امارت اسلامی علت های اند که می تواند برای حاد شدن مشکلات در افغانستان بیان شود در حالی که همه مسایل در افغانستان با دید سیاسی ومنفعتی دنبال میشود حتی کمک های بشر دوستانه.
اگر به آغاز وادامه بحران در افغانستان در جریان چهل وچند سال گذشته دقیق شویم ایجاد بحران در افغانستان زاده رقابت های جهانی بوده است وحالا وقت آن است، کشور های بزرگ منجمله امریکا که در شگل گیری وتشدید بحران در افغانستان نقش داشته اند، وجدانی و مسئولانه فکر کنند وافغانستان را در حوادث و دشواری ها
چه از بحران انسانی و چه اقتصادی، سیاسی و امنیتی به حال خودش رها نکنند وکمک شان را نباید با تحولات سیاسی در افغانستان پیوند دهند.
در روز های اخیر شمار کشور های که میگویند تهدید های امنیتی از افغانستان بیشتر شده است افزوده می شود، حرف های خیالی که مبنا وتهداب ندارد، امریکا آن را گفته است ودیگران هم آن را دنبال میکنند، حرف هایی که بیشتر بر فرضیه ها استوار است و هدف آنهم ادامه انزوا امارت اسلامی است.
اگر این کشور ها واقعا حرفی برای گفتن دارند بهتر است با امارت اسلامی داخل تماس شوند، مدلل صحبت کنند واگر مشکلی است برای آن راه حل پیدا کنند واگر سوی تفاهم است آن را برطرف کنند.
گفته های وزیر خارجۀ قطر که تاکید دارد با امارت اسلامی راه تعامل در پیش گرفته شود حرف دقیق ویک تدبیر برای رفع نگرانی های است که می تواند بسا از کار هایی که در منطقه با رکود مواجه است از این حالت بیرون کشد.
تعامل در دنیای دپیلماسی یک اصل است که باید برای کنار آمدن و رفع کشیدگی ها به کار رود. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا