اخبارامنیتجامعه

درگیری مرگبار دو قوم درننگرهار با حضور پولیس پایان یافت

جلال آباد/ 14 حمل/ باختر
ولسوالی شیرزاد ننگرهار در دو روز پسین، گواه درگیری مسلحانۀ دو قوم بود.
این درگیری ناوقت روزجمعه برسر چگونگی تقسیم آب برکشتزارها، آغاز شد و تا ناوقت دیروز و پس از سررسیدن نیروهای امنیتی پایان یافت.
یک منبع پولیس ننگرهاربه آژانس باخترگفت که این درگیری دوکشته وسه زخمی به جا گذاشت.
اوگفت که با سر رسیدن نیروهای امنیتی، دوطرف به درگیری شان پایان دادند.
به اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی شماری از طرف های درگیر را بازداشت کرده اند وهمچنان تلاش برای حل وفصل جنجال این دو قوم آغازشده است. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا