سیاستاخبار

در جلسه کمیته قوانین، درمورد وضع مدال دولتی جنرال سهیلا صدیق بحث شد

کابل باختر 2 جوزا

جلسه کمیته قوانین کابینه امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رییس این کمیته در برگزار شد

به اساس معلومات دفتر مطبوعتی معاونت دوم ریاست جمهوری به آژانس باختر

در این جلسه، طرح مقرره تأدیب متخلفان انضباط و دسپلین نظامی و طرح ضمیمه شماره(18) قانون نشان ها و مدال ها(علامه) منتشر شده جریده رسمی(798) در مورد وضع مدال دولتی داکتر سهیلا صدیق بحث شد.

ابتدا معین وزارت عدلیه از چگونگی و طرح مقرره تأدیب متخلفین انضباط و دسپلین نظامی به اعضای جلسه توضیح و گزارش داد.

بر اساس گزارش وزارت عدلیه، این مقرره به هدف تنظیم امور مربوط به تأدیب متخلف از قواعد انضباطی و دسپلین نظامی، تحکیم نظم و دسپلین نظامی و رعایت معیارها وضع و ترتیب شده است.

اعضای جلسه کمیته قوانین کابینه پس از بحث و تبادل نظر تفصیلی در باره اصطلاحات، ساحه تطبیق، صلاحیت و مراحل تأدیب و انواع تخلفات انضباطی و دسپلینی، این طرح مقرره را مورد تأیید قرار دادند و فیصله شد که در یک جلسه اختصاصی به رهبری وزارت عدلیه و با حضور نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و دیگر نهادهای که تشکیلات نظامی دارند، موارد اصلاحی که در جلسه کمیته قوانین پشنهاد شده است، در متن طرح این مقرره درج شده و سپس به کابینه ارائه شود.

همچنین در این جلسه طرح ضمیمه شماره(18) قانون نشان‌ها و مدال‌ها(علامه) منتشر شده جریده رسمی(798) در مورد وضع مدال دولتی داکتر سهیلا صدیق بحث شد.

این ضمیمه به منظور تقدیر از خدمات فوق العاده آن عده اشخاص ملکی و نظامی که در عرصه‌های تقویت نظام صحی، تربیه داکتران، خدمت به مردم، دفاع از تمامیت ارضی و تحکیم قدرت دفاعی کشور از خود شجاعت نشان داده و در جهت انکشاف اقتصادی، اجتماعی و علمی سهم بارز گرفته باشند، وضع و اعطا می‌ شود.

اعضای کمیته قوانین کابینه پس از بحث و تبادل نظر، این طرح ضمیمه را مورد تأیید قرار دادند و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که تمام ضمایم مربوط به نشان‌ها و مدال‌ها در این وزارت را توحید و به جلسه کابینه ارائه کند.بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا