امنیت

در حمله هوایی ناتو درکاپیسا دوفرد ملکی کشته شدند

کاپیسا نزدهم دلوباختر

درنتیجه ی بمباردمان  یک هوا پیما ناتو صبح امروزدرولایت کاپیسا دوفرد ملکی کشته شده و پنج تن دیگرزخم برداشتند.

این بمباردمان درروستایی موسوم به مرگه در دره ی گیاوی ولسوالی نجراب صورت گرفته است.

سلطان محمد ولسوال نجراب درتماس با آژانس باختر این رویداد را تایید کرد وگفت که درنتیجه ی این بمباردمان ، دوفرد ملکی کشته شده وپنج تن دیگربه شمول یک زن زخمی شده اند.

 درین حال مردمان محل می گویند که قربانیان افراد ملکی بودند وهیچ گونه پیوندی باطالبان مسلح نداشتند.

گزارش ها ازروستای مرگه دردره ی گیاوی می رساند که این منطقه ازشب گذشته تاکنون درمحاصره ی نیروهای ناتوقرار دارد ودرحال حاضررفت وامد به آن ، قطع شده است.

ولسوال نجراب می گوید که نیروهای ناتو درتلاش ازبین بردن پناهگاه های طالبان دراین منطقه میباشد.

ازسویی هم ، باشنده های محل به آژانس باخترگفتند که نیروهای ناتو شب گذشته نیزدرین محل درجریان عملیات نظامی به منزل محمد یونس داخل شده و وی را باخود برده اند.

نیروهای ناتو تاکنون درین زمینه چیزی نه گفته اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا