اخبارجامعهTOP

در یک سال گذشته برای هفتاد هزار معلول و یتیم حقوق شش ما پرداخت شده است

کابل، 30 اسد، باختر
معین وزارت امور شهدا و معلولین می گوید در یک سال گذشته برای هفتاد هزار معلول و بازمانده شهدا حقوق شش ماه توزیع شده است.
به گزارش خبر نگار آزنس باختر، شیخ عبدالحکیم حقانی معین وزارت امور شهدا و معلولین امروز در برنامه گزارش دهی حکومت به ملت گفت که وزارت امور شهدا و معلولین روند بررسی و ثبت معلولین و بازمانده شهدای اداره قبلی و امارت اسلامی را آغاز کرد که روند که تا به حال یک صدو بیست هفت هزار معلول و بازمانده شهید را بررسی و ثبت کرده است .
او هدف روند ثبت و بررسی این افراد را، شناسایی خیالی بازمانده شهید و معلول خواند وگفت امارت اسلامی تلاش برای ایجاد شفافیت و راحتی در ارائه خدمات همواره تلاش کرده است تا در چارچوب قانون به خانواده شهدا و افراد دارای معلولیت خدمات ارائه کند.
به همین دلیل فرآیند شناسایی شهدا و معلولین و افراد خیالی را که در دولت قبل بودند آغاز کردیم. افرادی که غیرقانونی ثبت شده و واجد شرایط نبودند از سیستم اخراج شدند.
او افزود وزارت شهدا و امور معلولین روند شناسایی معلولین مرکز و تمامی ولایات را به هدف ثبت نام، تعیین سطح معلولیت و ثبت نام معلولین را به پایان رسانده وپروسه شناسایی یتیم های مرکز و تمامی ولایات نیز ادامه دارد و در سیتم ثبت می شود.
معین وزارت شهدا و معلولین گفت برای هر یتیم مبلغ دو هزار و برای بیوه 5 هزار در هر ماه داده می شود که حقوق شش ماه هفتاد هزار بازمانده شهید و معلول پرداخت شده است و این روند ادامه دارد.
وی افزود بودجه این وزارت در سال مالی 1401 سیزده و نیم میلیارد افغانی است که برای بازمانده شهید و معلول در مرکز و ولایت ها پرداخت می شود.
وزارت شهدا و امور معلولین به کمک مالی نهادهای خارجی و داخلی برای شماری زیادی از خانواده های شهدا و معلولین مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرد و برای سی هزار خانواده از سوی موسسات پول نقد توزیع شده است.
وی یاد آور شد که در نظر است که آمریت های شهدا و معلولین در ولایت ها به ریاست ارتقا کند و در این وزارت ریاست باز توانی و ساخت اعضای مصنوعی و ریاست معلولین یتیم و فلج را نیز ایجاد شده است.
بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا