صحت

در24 ساعت گذشته 664 واقعه جدید ویروس کرونا تشخیص شده است

 کابل/ 25 جوزا /باختر
با تشخیص 664 واقعه جدید ویروس کرونا در24 ساعت گذشته ، شماربیماران کرونا درکشوربه 24 هزار و 766 تن افزایش یافته است .
به گزارش آِژانس باختر؛ وزارت صحت عامه امروز اعلام کرد که در24 چهارساعت گذشته 20 تن از بیماران کرونا وفات کرده اند که درمجموع شمارجان باختگان به 471 تن رسیده است .
همچنان در24 ساعت گذشته 1211 نمونه مشکوک درلابراتوار های کشور آزمایش شده است که ازاین میان ، 664 واقعه مثبت کرونا تشخیص شده است و شمارمبتلایان این ویروس درکشور به 24 هزارو 766 تن افزایش یافته است . ازجمله 664 واقعه جدید ویروس کرونا ، 316 واقعه مثبت درکابل ، 34 واقعه درقندهار، 34 واقعه درپروان ، 32 واقعه درتخار، 32 واقعه دربغلان، 31 واقعه درپنجشیر، 30 واقعه درکاپیسا، 24 واقعه درنورستان ، 22 واقعه درپکتیا، 21 واقعه درلغمان، 19 واقعه درپکتیکا، 14 واقعه درکندز، 12 واقعه دردایکندی، 11 واقعه درلوگر، 8 واقعه درکنر، 7 واقعه درننگرهار، 7 واقعه درهلمند ، 3 واقعه درزابل ، 3 واقعه درنیمروز، 2 واقعه دربامیان و 2 واقعه مثبت ویروس کرونا دربادغیس تشخیص شده است . احمدضیا احمدی 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا