امنیت

دستگیری بیست وهفت دهقان به جرم کشت خشخاش درهلمند

کابل 23 جدی باختر

نیروهای امنیتی افغان درجریان کمپاین درهلمند ، خشخاش کشت شده درده ها جریب زمین  را ازبین برده اند.

 درین کمپاین دست کم بیست وهفت دهقان نیزکه درزمین های شان خشخاش زرع نموده بودند ، دستگیرشده اند.

 کمپاین تخریب مزارع  خشخاش درولسوالی سنگین ازسوی پولیس واردوی ملی بروزچهاروپنجشنبه راه اندازی شده بود.

پولیس هلمند با ارسال خبرنامه ای به آژانس اطلاعاتی باختر گفته است که درجریان این کمپاین با کمین طالبان مسلح نیزمواجه شده اند اما درگیری با طالبان تلفاتی را به آنان وارد نه کرده برعکس چند واسطه طالبان بدست آنان افتاده است.

 به گفته پولیس هلمند ، آنان درجریان این کمپاین موفق شده اند تا ده ها جریب مزرعه خشخاش را درولسوالی سنگین تخریب کنند ونیزبیست وهفت دهقان را که خشخاش کشت کرده بودند ، دستگیرکرده است.

درین خبرنامه گفته شده که نیروهای افغان بعد ازین نیزعملیات هایی را برای تخریب مزارع  خشخاش درهلمند راه اندازی خواهند کرد.

هلمند بزرگ ترین تولید کننده مواد مخدر درافغانستان وجهان شمرده می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا