امنیت

دستگیری چهارتن به اتهام قاچاق اطفال به پاکستان برای آموزش حملات تروریستی

کنر27 دلوباختر
نیروهای امنیتی افغان درولایت کنر، چهارتن را که گفته می شود ، کودکان را برای آموزش حملات تروریستی به پاکستان انتقال می دادند ، دستگیرکرده اند.
این افراد که باشنده های ولایت کنراند ، به روزچهارشنبه هنگامی که می خواستند ، دست کم چهل ویک کودک را برای آموزش حملات تروریستی به پاکستان انتقال دهند ، دستگیرشده اند.
پولیس کنربا ارسال خبرنامه ای به آژانس باخترگفته است که این چهارفرد ، کودکان را به بهانه ی آموزش دینی درمدارس پاکستان واداربه رفتن به آن کشورکرده بودند.
اما عبدالصبورغفرانی یک سخنگوی وزارت معارف می گوید که آنان درولایت کنرمدارس زیاد دینی دارند تا کودکان را به شکل اساسی آن آموزش دین بدهد.
به گفته ی غفرانی ، وزارت معارف درحال حاضرشش صدو پنجاه دارالعلوم ، دارالحفاظ ومدرسه درسطح کشورازجمله ولایت کنردارد که مصروف تدریس موضوعات دینی به نوجوانان وجوانان افغان است.
به اساس معلومات خبرنامه ای پولیس کنر، کودکان دوباره به خانواده های شان برگردانده شده وتحقیقات ازافراد دستگیرشده نیزآغازگردیده است.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا