اخبارجامعه

دستگیری یک نهاد خیریه ازصد خانواده نیازمند درلوگر

پل علم/ 19 قوس/  باختر

یک نهاد خیریه درلوگر، برای یک صد خانواده نیازمند مواد غذایی توزیع کرد.

این خانواده ها به دلیل افزایش بیکاری وگسترش فقر، دچارمشکل اند و به کمک های بشری نیازمند اند.

مولوی محمد نبی محمدی  مسوول بنیاد خیریه نصرت المساکین به آژانس باخترگفت که برای یک صد خانواده درلوگر، آرد وروغن کمک کرد.

اوگفت که روند کمک هایش به خانواده های نیازمند درافغانستان ادامه دارد.

رفیع الله صمیم رییس اطلاعات وفرهنگ لوگردرمراسم توزیع کمک به خانواده های نیازمند، برنهادینه شدن فرهنگ دستگیری وکمک به نیازمندان تاکید کرد.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا