(DR)سیاست(DR)اخبار(DR)جامعهTOP(DR)

دفتر مشترک وزارت امور مهاجرین و سازمان بین المللی مهاجرت درمیدان هوایی کابل فعالیت اش را از سرگرفت

کابل18 اسد باختر

 دفترخدمات مشترک سازمان بین المللی مهاجرت و وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان در میدان هوایی کابل از سر گرفته شده است.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز با نشر این خبر گفته است: فعالیت دفتر یاد شده که مسوولیت ثبت ورا جستر عودت کننده ها را دارد و در هنگام تغیر نظام خساره مند و از فعالیت باز مانده بود و به اثر سعی وتلاش این وزارت و تفاهم با سازمان بین المللی مهاجرت، کارترمیم وعرضه خدمات آن آغاز شد. بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا