اخباراقتصاد

دفتر یوناپس ملل متحد، شاروالی کابل را دراجرای ده پروژۀ بزرگ عمرانی کمک می کند

کابل، 18 جوزا، باختر
مولوی عبدالرشید شاروال کابل، دردیدار با نیکلاس جورج رییس دفتر سازمان ملل برای توسعۀ زیرساخت ها و کمک های پروژه یی (یوناپس)، روی جلب همکاری ها برای اجرای پروژه های عمرانی صحبت کرد .
به گزارش آژانس باختر؛ دراین دیدارشاروال کابل از همکاری های گذشته آن دفتر در اجرای پروژه های زیربنایی و توسعه یی در شهرکابل قدر دانی کرد و توقع برد که در تطبیق برنامه های بزرگ توسعه یی با شاروالی کابل کمک های مالی و تخنیکی کنند.
بعد، رییس دفتر (یوناپس) برادامۀ همکاری های آن دفتر با شاروالی کابل تعهد و گفت: ما در زمینۀ حمایت وتقویت زیر ساخت های شهرکابل و بلند بردن سطح توسعه و رفاه و ایجاد پروژه های اشتغال زایی دراین شهر همکاری دوامدار می داشته باشیم.
وی گفت که در آینده دفتر یوناپس شاروالی کابل را در قسمت اکمال تجهیزات و ماشینری، ساخت سرک ها، دیزاین سرک ها، ظرفیت های تخنیکی و فنی کمک و همکاری می کند.
او تاکید کرد که دفتر سازمان ملل برای توسعه زیرساخت ها و کمک های پروژه یی (یوناپس)، به همکاری خود با شاروالی کابل ادامه می دهد و اکنون برای اجرای ده پروژۀ بزرگ عمرانی آمادۀ همکاری است .
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا