اخبارجامعه

دهقانان در پنجشیر گندم بذری دریافت کردند

بازارک- 3ثور- باختر
یک موسسه ناروی برای پنجصد خانواده دهقان درولسوالی پریان پنجشیر دیروز گندم بذری توزیع کرد.
حافظ شیرخان حقمل ولسوال پریان به خبرنگار آژانس باخترگفت که یک موسسه ناروی این تخم اصلاح شده بذری را برای پنجصد دهقان درولسوالی پریان پنجشیر توزیع کرد.
دهقانان در ولسوالی پریان پنجشیر از این اقدام موسسه ناروی قدردانی نمودند.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا