اقتصاد

دهقانان سمنگان پیاز زعفران در یافت کردند

ایبک باختر 9 سرطان
اداره زراعت سمنگان بیش از چهار هزار کیلو گرام پیاز زعفران به دهقانان آن ولایت توزیع کرد.
جمعه گل عزیزی مدیر ترویج زعفران ریاست زراعت آ بیاری ومالداری سمنگان به آژانس باختر گفت که این اداره چهار هزار و پنجصد کیلو گرام پیاز زعفران را با بسته های  وسایل زراعتی  برای  دهقانان زعفران کار توزیع کرد.
عزیزی افزود که این مقدار پیازمطابق هدایت وزارت زراعت به گونه ترویج کشت زعفران در نه قطعه زمین به شکل نمایشی در ولسوالی های حضرت سلطان، دره صوف پایین، روی دو آب ودره صوف بالا کشت می شود .
عزیزی اضافه کرد هر دهقان که از این برنامه مستفید شده است مکلف است  در مساحت نیم جریب زمین خود مطابق رهنمایی کارمندان مسلکی زعفران، پیاززعفران کشت کند وحاصل بر دارد.
تجربه نشان داده است که زعفران نه تنها در اقتصاد کشور نقش مهم دارد بلکه در بلند بردن عواید دهقانان نیز موثر است . لیلما

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا