جامعه

ده ها خانه وصدها دانش آموزدرتخاربه آب نوشیدنی پاک دست یافتند

تالقان/ ۲۳ جوزا/ باختر
با تطبیق یک شبکۀ آبیاری درتخار، ده ها خانواده وصدها دانش آموز به آب نوشیدنی پاک دست یافتند.
وزارت احیاوانکشاف دهات می گوید که با ساخت این شبکه، دوملیون وشش صد هزار افغانی هزینه کرده است.
این وزارت باپخش خبرنامه یی می گوید که با ساخت این شبکه، یک صدوپنجاه خانواده وهفت صد دانش آموز یک مکتب درولسوالی رستاق برای بارنخست به آب نوشیدنی پاک دست یافتند.
روستا نشینان ازساخت این شبکه خورسند اند و می گویند سالها به دلیل استفاده از آب های سرباز وناپاک، دچار بیماری می شدند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا