اخبارجامعه

ده ها خانوادۀ نیازمند درزابل کمک دریافت کردند

قلات/ ۱۷ میزان/ باختر

ده ها خانوادۀ نیازمند درزابل تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرارگرفتند.

کمشنری سازمان ملل در امورپناهجویان برای این خانواده ها بسته های لوازم خانه کمک کرد.

این وسایل شامل، کمپل، ترپال، خیمه، فرش و وسایل آشپزخانه بود.

یک مسوول ادارۀ امورمهاجرین وعودت کنندگان زابل به آژانس باخترگفت که دراین دور یک صدو بیست وپنج خانواده کمک دریافت کردند.

این خانواده ها به دلیل رویداد های طبیعی وبیکاری دچار مشکل اقتصادی اند و به کمک های بشردوستانه نیازمند اند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا