اخبارجامعهصحت

دوای طبی وموادغذایی تاریخ گذشته دربغلان آتش زده شد

پلخمری/ 5عقرب/ باختر

ریاست صحت عامۀ بغلان یک تن دوا ودو تن مواد غذایی  ونوشابه های تاریخ گذشته را هدر کرد.

داکتر محمدرفیع عارفیان مسوول بخش قوانین وبررسی ریاست صحت بغلان به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت:  موظفان بخش قوانین صحی صحت عامۀ آن ولایت، دوای طبی وموادِغذایی تاریخ گذشته را از شهر پلخمری جمع آوری کردند و درساحۀ دشت کرکربغلان حریق کردند.

گفتنی است که در بغلان بیش از دوصد ونود دواخانه مصروف عرضۀ خدمات است .محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا