اخبارصحت

دوا های تاریخ گذشته در دایکندی هدر شد

نیلی،۲۰اسد،باختر
چهل و هشت قلم ادویه تاریخ گذشته و غیر مجازدرشهر نیلی مرکز دایکندی امروزازبین برده شد.
داکتر قاسم انقیادی رییس صحت عامه دایکندی به آژانس باختر گفت: کسانیکه دواهای تاریخ گذشته و غیر مجاز به دایکندی وارد کنند با آنان برخورد قانونی نموده و مجازات خواهند شد.
درهمین حال قربان علی الهام مسول قوانین صحی ریاست صحت عامه دایکندی گفت این دواهای تاریخ گذشته و غیر مجاز به وزن ۲۰۰ کیلو گرام و به قیمت مجموعی یکصد و هژده هزار دوصد افغانی می شد که توسط تیم صحی از دواخانه های آن ولایت جمع آوری گردیده بود و باحضور نماینده مقام ولایت در مقر شفا خانه ولایتی آتش زده شد. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا