جامعه

دور سازی موانع از جاده ها در شهر ایبک آغاز شد

گزارشگر:ناجیه امید

ایبک/21/جدی/باختر

برنامه بهبود نظم ترافیکی ، پاک کاری پیاده روها از وجود دست فروشان و برداشتن موانع از جاده ها در شهر ایبک مرکز سمنگان با جدیت ادامه دارد.

محمد حنیف شریفی، عضو هیئت اعزامی که به خاطر تطبیق این برنامه به ولایت سمنگان آمده  است به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر گفت، که برنامه برداشتن موانع از جاده ها و پاک سازی پیاده رو ها از  دست فروشان ازطریق شورای وزیران به تصویب رسیده است.

به گفته او، آنان وظیفه دارند با مسوولین شاروالی و پولیس مطابق به این فیصله جاده ها و پیاده رو های شهر را از وجود موانع پاک نموده غرفه های  را که به شکل غیر قانونی در پیاده رو ها ساخته شده  برداشته و دست فروشان و ایستگاه های وسایط را به جاهای مناسب جابجا کنند.

ازسوی دیگر محمد حیدر خرمی شاروال شهر ایبک تطبیق این پروسه را به خاطر پاکی و صفائی شهر، آوردن نظم بهتر شهری  و  امنیت موثر خوانده گفت، آنان به اساس این پلان به خاطر جلوگیری از آتش سوزی در داخل سرای ها تمام چوب فروشان را بیرون از شهر انتقال داده و  در داخل سرای دست فروشان را جابجا میکنند.

همچنان سمونمل محمد ابراهیم مدیر ترافیک سمنگان از تطبیق این برنامه استقبال نموده گفت، همین اکنون در شهر ایبک بیشتر از سه هزار واسطه شخصی، تکسی و ریکشا فعالیت دارند و توقف گاه های آنها در داخل سرای ها وجود دارد.

به گفته وی، در مطابق به این برنامه ،توقف گاه های وسایط بیرون از شهر انتقال گردیده و برداشتن موانع باعث گردیده که از یک طرف سهولت های زیادی به عابرین به وجود آمده و از طرف دیگر نظم ترافیک برقرار شده است ؛همچنان در کاهش حادثات ترافیکی نیزموثر بوده است.

در همین حال تعدادی از دکانداران و دست فروشان تطبیق این برنامه را به ضرر شان خواندند.

جمال الدین یکتن از دکانداران شهر ایبک گفت، همین اکنون شاروالی ده ها سایه بان و قفسه اضافی دکان ها را برداشته است.

در حالیکه موجودیت این سایه بان ها و قفسچه ها مانع رفت و آمد عابرین نمی شد.

 او گفت این سایه بان ها برای روز های برف و باران و گرمای تابستان ساخته شده بود.

برنامه پاکسازی شهر ها از وجود موانع و دست فروشان در اکثر ولایات کشور به منظور ایجاد نظم شهری از چندی بدینسو آغاز گردیده و به شدت ادامه دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا