اخباراقتصاد

دوصدو وپنجاه وهفت، پروژه انکشافی در لوگر افتتاح شد

 پل علم /۲۷ عقرب/ باختر

کار ساخت دوصد وپنجاه و هفت پروژه عام المنفعه  درلوگرتکمیل شد وپس از چاشت دیروز مورد استفاده قرار گرفت.

انجنیر اصغر ځاځی رییس احیا وانکشاف دهات لوگر به خبرنگار محلی آژانس باخترگفت که این پروژه ها شامل کانال آبرسانی، کاریز، چاه آب آشامیدنی، اعماروکانکریت ریزی سرک های فرعی و شبکه آبرسانی است که در مرکز وولسوالی های لوگر درجریان سال جاری به هزینه” بیش از هفتصد ملیون” افغانی از بودجه وزارت احیا وانکشاف دهات تطبیق شده است وکارسه صد و هشتاد پروژه دیگربه هزینه ” بیش از پنجصد ملیون” افغانی در آن ولایت جریان داردوهمچنان کار ساخت یکصدو بیست وسه پروژه دیگر به هزینه “بیش از دو صد ملیون” افغانی در سال آینده در مناطق مختلف لوگر آغاز خواهد شد.

درمحفلی که به همین مناسبت درلوگر برگزار شد، محمد اجمل شاه پور والی لوگر گفت: پروژه های حیاتی و زیر ساخت ها باعث رشد و ترقی یک ملت می شود و باید مردم از پروژه های عام المنفعه حفاظت کنند و هیچ دشمنی را اجازه ندهند که جلو آبادی وپیشرفت را در کشور بگیرد.حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا