اخبارجامعه

دوصد خانوادۀ متضرراز سیلاب های اخیر کمک دریافت کردند

پل علم/ 21 سنبله/  باختر

هلال احمرکویت امروز برای دوصد خانوادۀ متضرر از سیلاب های اخیردرولسوالی چرخ لوگرکمک کرد.

مولوی سید صفت الله قریشی سرپرست ریاست جمعیت افغانی سره میاشت لوگر گفت: این کمک ها شامل برنج، لوبیا، روغن، چای، بوره و نمک است که برای دوصد خانوادۀ متضرر از سیلاب های اخیردرولسوالی چرخ لوگرصورت گرفت.

سرپرست ریاست جمعیت افغانی سره میاشت لوگر گفت که قرار است این کمک ها درولسوالی ازرۀ لوگر نیز توزیع شود.

قابل یاد آوری است که دراثرسرازیرشدن سیلاب های اخیر درولسوالی های ازره وچرخ لوگر شماری از باشندگان آن ولسوالی ها متضرر شده اند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا