امنیت

دوصد مخالف مسلح درجوزجان باروندصلح یکجا گردیدند

شبرغان باختر 9 جدی
دوصد مخالف مسلح به قو ماندانی مولوی نعمت الله درولایت  جوزجان  از طریق جنرال  عبدالرشید دوستم معاون اول  ریاست جمهوری  به پروسه صلح پیوستند .
دیروز هشتاد مخالف مسلح  درمنطقه  سردر ه ولسوالی  درزآب درحضور  جنرال  دوستم  باروند صلح  یکجا گردیدند .
مقامات امنیتی میگویند که یکصدوبیست  تن دیگر  نیز درهمین  محل امروز به پروسه صلح پیوستند.
جنرال   فقیر  محمد جوزجانی  قوماندان امنیه جوزجان  به آژانس باختر گفت که افراد پیوسته  به دولت  به رهبری  مولوی  نعمت الله  یکصدمیل سلاح مختلف النوع که شامل  کلاشینکوف   ، پیکا وراکت  میباشد  نیز بدولت تسلیم نمودند .
منبع از نعمت الله سرگروپ این گروه دوصدنفری  درگذشته  به حیث والی ورئیس محکمه واکنون به حیث رئیس  شورای  نظامی طالبان  درجوزجان  یاد کرده وعلاوه نموده که فعلاً  رئیس امنیت  ملی جوزجان  درولسوالی  درز آب  به سرمی برد ومصروف  ثبت وتسلیم  گیری سلاح های پیوسته گان است .
مولوی  محمد اکرم رئیس  شورای صلح  جوزجان  میگوید که پیوستن این قوماندان طالبان ، برامنیت  ولایات فاریاب  وسرپل نیز اثر گذار خواهد بود.
وی گفت   که قوماندان نعمت الله تعهد کرد که با گروپ های دیگر طالبان نیز درتماس  میشود تا از جنگ دست بکشند  وبه پروسه صلح بپیوندند .
رئیس شورای  صلح جوزجان  علاوه کرد که آنها  مطابق  مقررات  خود برای  این افراد پیوسته  بدولت معاش   شش ماهه میدهند  وزمینه کاریابی  را برای شان  فراهم  میکنند  و به زودی برنامه قیریزی  چهل کیلومتر  سرک درزآب  جوزجان  را به حیث  پروژه مهم بازسازی  روی دست  خواهند گرفت .
همچنان  عبدالرشید دوستم از پیوستن این دوصد تن استقبال  کرده گفت که براساس  هدایت  رئیس جمهور  اشرف غنی  درمراسمی که به همین منظور  درولسوالی درز آب برگزار  شده بود شرکت  کرد واین  اقدام  را سرآغازی  برای برقراری صلح در شمال کشور  دانست .
گفتنی است از آغاز  برنامه صلح تا حال   حدود  ششصد مخالف  مسلح در جوزجان با روند صلح  یکجا گردیده اند . 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا