اخباراقتصاد

دوصد هزارمواشی درننگرهارواکسین می شود

جلال آباد/ ۲۵ عقرب/ باختر

وزارت زراعت می کوشد با راه اندازی کارزارواکسین درننگرهار، ازگسترش بیماری مرگ آفرین طاعون وبروسلوزدرمیان مواشی وانتقال آن به انسانها، جلوگیری کند.

این کارزارازامروز به اشتراک صدها کارمند صحی ازشهرجلال آباد آغازشد و قرار است درجریان آن دوصد هزار مواشی درگوشه و کنار ننگرهار دربرابر بیماری های طاعون و بروسلوزواکسین شود.

یک مسوول ریاست زراعت ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین کارزار درکنار واکسین دوصدهزار مواشی، شماری ازطویله خانه ها هم دارو پاشی می شود.

طاعون وبروسلوز دوبیماری مرگ آفرین است که می تواند ازطریق مواشی به انسان ها منتقل شود ودرصورت عدم رسیدگی آنی، می تواند منجربه مرگ شود. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا